fbpx

Kvietimas medžio drožėjų premijai laimėti

Kviečiame dalyvauti XX respublikinėje medžio drožėjų darbų konkursinėje parodoje Liongino Šepkos (1907–1985) premijai laimėti.

XX RESPUBLIKINĖS MEDŽIO DROŽĖJŲ DARBŲ KONKURSINĖS PARODOS LIONGINO ŠEPKOS (1907–1985) PREMIJAI LAIMĖTI NUOSTATAI

I. BENDRIEJI NUOSTATAI
1. Lietuvos kryždirbystė – viena iš unikaliausių liaudies meno šakų, 2001 m. UNESCO įtraukta į žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą. Per keletą egzistavimo šimtmečių kryždirbystė suformavo gilias, niekada nenutrūkusias medžio drožybos tradicijas. Rokiškio r. gyveno ir kūrė garsiausias XX a. dievdirbys, drožybos virtuozas ir improvizatorius, Lionginas Šepka. Rokiškio r. savivaldybė ir Rokiškio krašto muziejus, siekdami populiarinti drožybos tradicijas ir L. Šepkos kūrybos unikalumą, nuo 1994 m.  organizuoja respublikines medžio drožėjų darbų konkursines parodas Lionginui Šepkai atminti. Nuo 2008 m. nutarta konkursines parodas organizuoti kas dvejus metus. Komisija išrenka geriausių kūrinių autorių, kuriam įteikiama Rokiškio r. savivaldybės premija (20 bazinių socialinių išmokų (anksčiau MGL)).
2. Šie nuostatai reglamentuoja respublikinės medžio drožėjų darbų konkursinės parodos tikslą ir uždavinius, organizavimo tvarką, dalyvių apdovanojimą.
3. Konkursinę parodą organizuoja Rokiškio krašto muziejus ir Rokiškio rajono savivaldybė.

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
4. Konkursinės parodos tikslas – puoselėti ir tęsti etnines kryždirbystės tradicijas, skatinti domėjimąsi kūryba, ugdyti medžio drožėjų kūrybiškumą, ieškoti jaunų medžio drožėjų, ugdyti jų meistriškumą, propaguoti Liongino Šepkos kūrybos originalumą.
5. Konkursinės parodos uždaviniai:
5.1. Rokiškio krašto muziejuje surengti Lietuvos medžio drožėjų darbų konkursinę parodą.
5.2. Išleisti parodos katalogą.
5.3. Organizuoti parodos uždarymą ir Liongino Šepkos premijos laureato paskelbimą.

III. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA
6. Konkursinėje parodoje gali dalyvauti Lietuvos medžio drožėjai, liaudies menininkai, tautodailininkai.
7. Iki 2019 m. rugsėjo 5 d. drožėjai į Rokiškio krašto muziejų turi pristatyti ne mažiau 5 ir ne daugiau 10 savo kūrinių, sukurtų per pastaruosius dvejus metus. Konkursinė paroda pradės veikti 2019 m. rugsėjo 17 d. Tel. pasiteirauti 8-458-52835, 8-682-48017, 8-687-71011 arba el. p.:muziejus@rokiskyje.lt, g.spundzeviciene@muziejus.rokiskyje.lt
8. Taikomosios dailės drožiniai į parodą nepriimami.
9. Parodos dalyvis su drožiniais pateikia savo biografiją ir nuotrauką.
10. Parodoje taip pat gali dalyvauti L. Šepkos premijos laureatai, tačiau vėl siekti laureato vardo turi teisę šį vardą gavę iki 2014 metų.
11. Organizatoriai turi teisę neeksponuoti  darbų, neatitinkančių šių nuostatų reikalavimų ar turinčių akivaizdžių defektų (drožiniai yra suskilę, sutepti ar nebaigti drožti ir pan.).
12. Konkurso darbus vertina komisija, sudaryta iš liaudies meno ekspertų, skulptorių, konkurso organizatorių.
13. Vertinimo kriterijai:
13.1 Drožinių kolekcijos vientisumas, originalumas, estetiškumas;
13.2 Etninių kultūros tradicijų tęstinumas;
13.3  Kūrinių tradiciškumas, meniškumas, savitumas;
13.4  Kūrinių atlikimo meistriškumas;
13.5  Kūrybiškas tradicijos interpretavimas.

IV. KONKURSINĖS PARODOS DALYVIŲ APDOVANOJIMAS
14. Liongino Šepkos premija (20 bazinių socialinių išmokų (anksčiau MGL)) skiriama drožėjui, už kurio eksponuojamus darbus balsavo dauguma komisijos narių.
15. Drožėjams, kurių darbai gavo vertinimo komisijos nominacijas, skiriami rėmėjų prizai.
16. Daugiausia lankytojų balsų surinkęs drožėjas apdovanojamas žiūrovų prizu.
17. Lietuvos kultūros tarybos lėšomis įsteigtos dvi premijos:
17.1 Premija medžio drožėjams iki 35 m. – 200 Eur;
17.2 Premija už kūrybišką tradicijos interpretavimą – 300 Eur.
18. Visi konkurso dalyviai apdovanojami dalyvio diplomais, parodos katalogais.
19. Konkursinės parodos uždarymo renginys ir apdovanojimai numatomi 2019 m. spalio 26 d. 12 val. Rokiškio krašto muziejuje (Tyzenhauzų g. 5). Pasikeitus renginio laikui, dalyviai ir svečiai bus informuojami atskirai telefonu, elektroniniu paštu. Detalesnė informacija bus skelbiama muziejaus svetainėje www.muziejusrokiskyje.lt.

Kvietimas medžio drožėjų premijai laimėti

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *