Keičiasi vieta: Apie Dainų šventės 2018 parodą

Kauno bendrijos atrankinė paroda eksponuojama kovo 19 d. (prašome, kas gali padėti eksponuojant) Raudondvario menų inkubatoriuje, parodos atidarymas ir rezultatų paskelbimas – kovo 20 d. 14 val.

Kūrinius ir užpildytus kūrinių pasus pristatyti į „Saulutės galeriją“ iki kovo 16 d., arba kovo 19 d. į  Raudondvario menų inkubatorių, Pilies takas 1, Raudondvaris.

 Eksponatai

 1. Kiekvienas dalyvis atrankinėms parodoms pateikia nuo 1 iki 10 darbų, sukurtų 2014–2018 m., kolekciją.
 2. Pateikiami kūriniai turi būti geros būklės, nesutepti, neįdaužti ar kitaip nepažeisti, parengti eksponuoti.
 3. Kiekvieną eksponatą lydi kūrinio pasas. Jį gali užpildyti pats autorius, rajoninių arba regioninių parodų rengėjai.
 4. Eksponatai privalo būti paženklinti prie jų pritvirtinant kūrinio pasą, o dėl kūrinio specifikos nesant galimybių to padaryti – specialiomis etiketėmis. Respublikinės parodos rengėjai pasilieka teisę nepriimti į parodą atvežtų tinkamai nepaženklintų eksponatų.
  • Audinių etiketės turi būti iš audinio arba iš kitokios patvarios medžiagos, prisiūtos blogojoje pusėje.
  • Riešinių, pirštinių etiketės prisiuvamos dirbinio viduje.
  • Ant margučių klijuojamos miniatiūrinės juostelės su autoriaus pavarde, o visai kolekcijai užpildomas bendras pasas, įrašant dirbinių skaičių. Panašiai ženklinamos ir verbos.
  • Sodai, juvelyriniai dirbiniai ženklinami miniatiūrinėmis etiketėmis, kiekvienam eksponatui pildomas atskiras pasas.
 5. Etiketėse turi būti užrašomas autoriaus vardas, pavardė ir gyvenamoji vieta (miestas, rajonas).
 6. Regioninių parodų organizatoriai visų atrinktų darbų pasus ir tikslius eksponatų sąrašus elektroniniu, paprastu paštu arba faksu ne vėliau kaip per penkias dienas po regioninės atrankos atsiunčia LNKC Tautodailės poskyriui.

Pirmiausia, prašome atidžiai užpildyti kiekvienam kūriniui po 2 kūrinio paso egzempliorius – vienas egzempliorius keliaus pas katalogo sudarytoją, jo duomenys bus panaudoti katalogui, o Jūs juk norite, kad visos žinios apie Jus ir Jūsų kūrinį būtų išspausdintos teisingos. Antras paso egzempliorius keliaus į parodą su Jūsu kūriniu.

Pildant prašytume atkreipti dėmesį į kelias eilutes:

Kūrinys įvertintas (Eur)………

Kūrinį prašome įvertinti, nes to gali prireikti parodos draudimui. Prašome įrašyti realią sumą, ne pernelyg mažą (neduok Dieve, tikrai dingtų, nors tikimybė labai menka), bet ir ne perdėtai didelę (rengėjams didės draudimo mokęsčiai).

Darbai parodoje nebus pardavinėjami. Jeigu muziejus ar koks kitas galimas pirkėjas domėtųsi, parodos rengėjai tik pasiūlys autoriaus kontaktus.

Išsilavinimas (pabraukti) nepilnas vidurinis, vidurinis, specialusis vidurinis, aukštasis

Profesija (įgyta studijuojant) …………………………………………………………………………..

Pase prašome įrašyti specialybę, kurią Jūs įgijote studijuodami ar kitokiu būdu, iš kurios pragyvenate arba anksčiau pragyvenote (pvz., mokytoja, vairuotojas, gydytojas, ūkininkas, inžinierius, šaltkalvis) ir kuri dažnai neturi nieko bendro su Jūsų praktikuojama kūryba – tai visada labai įdomu tiek parodos lankytojams, tiek vėlesniems Jūsų kūrybos tyrinėtojams.

Kad šiuo metu esate ir menininkas, dirbantis kūrybinį darbą, ir taip matome, rašyti nereikia.

Tačiau yra ir tokių kūrėjų, kurie kitokia veikla, kaip pvz., puodžiaus, audėjos, kryždirbio ar pan., niekada ir neužsiėmė. Kai kurie netgi turi ir atitinkamą specialų vidurinį išsilavinimą. Tada taip save ir įvardykite.

Spauskite čia ir atsisiųskite kūrinio pasą

Etiketės

Visi į parodą priimami kūriniai turi būti su patikimai pritvirtintomis etiketėmis.

Prie kai kurių darbų nematomoje pusėje gali būti tiesiog priklijuotas ar kitaip pritvirtintas kūrinio pasas (tokiu būdu, kad išeksponavus nekyšotų).

Jeigu dirbinys toks, kad paso pritvirtinti negalima, pasidarykite ir pritvirtinkite etiketę, kurioje nereikia perrašyti viso paso, tačiau būtinai turi būti autoriaus vardas, pavardė ir miestas arba rajonas. Taip pat kūrinio pavadinimas, jeigu toks yra (paveikslo, karpinio, skulptūros ar pan. pavadinimas).

Ant tekstilės dirbinių etiketės turi būti iš audinio arba kitokios tinkamos medžiagos, patikimai prisiūtos blogojoje pusėje (ant juostų taip pat!). Riešinių, pirštinių etiketės turi būti įsiūtos į vidų, išorėje nematomos.

Kai kuriuos kūrinius paženklinti tikrai keblu, tačiau vis tiek būtina – juk nė vienas iš mūsų nenorime eksponatų dingimo, sukeitimo ir kitokių nesusipratimų.

Kai kurie ankstesnėse parodose pasiteisinę patarimai:

Ant margučių klijuojamos miniatiūrinės etiketės su autoriaus pavarde ar bent inicialais, o visai kolekcijai užpildomas bendras pasas, įrašant dirbinių skaičių. Pasą reikia saugiai įdėti į margučių supakavimo dėžės vidų. (Apdairūs žmonės gali ir papildomą paso egzempliorių priklijuoti prie dėžės.)

Panašias nedideles etiketes reikia priklijuoti ir prie verbų, švilpukų, kitų mažų dirbinių.

Miniatiūrinėmis etiketėmis būtina patikimai paženklinti ir kiekvieną sodą, kiekvieną juvelyrinį dirbinį. Tikimės, kad Jūsų, menininkų, išradingumas leis sugalvoti, kaip tą padaryti ne tik patikimai, bet ir korektiškai. Nepamirškite prie šių kūrinių pridėti ir pilnai užpildytų pasų, reikalingų priimant darbus.

Norime įspėti, kad darbų be etikečių arba su blogai pritvirtintomis, jau priėmimo metu krintančiomis etiketėmis parodos rengėjai nepriims. Grąžins atgal ir neeksponuos.

Tačiau labai tikimės, kad tokių nemalonių įvykių nenutiks. Visi nuoširdžiai pasirūpinsime, kad Jūsų kūriniai atkeliautų į parodą ir grįžtų iš jos saugiai.

Keičiasi vieta: Apie Dainų šventės 2018 parodą